Laman Web Bahasa Isyarat Yang Pertama di Brunei Darussalam

Posted: March 21, 2012 in Artikal
Tags: , ,

Laman Web Rasmi Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan merupakan laman web pertama di Brunei Darussalam menyiarkan Bahasa Isyarat.

Pengunjung laman web ini boleh memperlajari Bahasa Isyarat. Menurut tinjuan penulis ke beberapa blog di Malaysia telah menghebahkan akan laman web berkenaan.

Menurut laman berkenaan, Bahasa Isyarat berbeza daripada Bahasa Melayu dari segi bentuk struktur dan ayat. Oleh itu elakkan penggunaan Bahasa Melayu untuk membentuk satu ayat dalam Bahasa Isyarat.

BAHASA ISYARAT ialah bahasa yang digunakan oleh Orang-Orang Berkeperluan Khas Pendengaran untuk berkomunikasi sesama mereka dan orang ramai.

KOD TANGAN ialah kod-kod serta isyarat-isyarat yang diseragamkan menurut asas-asas dan tatabahasa serta prinsip-prinsip Bahasa Melayu sebagaimana yang didengar, diperbualkan, ditulis, dibaca dan difahami oleh orang ramai.

EJAAN JARI (FINGERSPELLING) adalah bahagian mustahak dalam komunikasi Orang-Orang Berkeperluan Khas Pendengaran yang digunakan untuk mengeja Nama Khas dan mengeja perkataan-perkataan yang tiada kod tangan.

Untuk memperlajari Bahasa Isyarat awda boleh klik: http://www.japem.gov.bn/BIsyarat/Bahasa%20Isyarat.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s